Minden szerzői jogunkat fenntartjuk a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján!

A Rocketboy Kft. (bővebben impresszum, a továbbiakban: „Szolgáltató”) a tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, videóval, hanggal és egyéb digitális anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

A rocketsmart.hu honlapon megjelenő minden tartalom (szöveg, kép, videó, hang, letölthető dokumentumok) vagy bármely más egyéni, eredeti megoldásunk (honlap design, grafikai források, forráskód) szerzői mű (a továbbiakban: „mű”) a fenti törvényben és a Ptk-ban megfogalmazott szerzői jogi oltalom alatt áll.

A felhasználó jogosult a www.rocketsmart.hu honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, tilos közzétenni, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A rocketsmart.hu felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. Az itt leírtakon kívül a Szolgáltató semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

Főmenü