Garancia

Az alábbiakban igyekszünk eligazodást nyújtani abban, hogy temékeinkkel kapcsolatban milyen garanciális feltételek vannak, hogyan tudod érvényesíteni a garanciát és segítséget nyújtani a garanciális ügyintézés során

Az oldalunk által forgalmazott minden termékre a hatályos törvényeknek, valamint a kereskedelmi szabályozásoknak megfelelő szavatosság- és jótállás vonatkozik.

Igyekszünk, hogy az általunk forgalmazott termékek a legmagasabb színvonalon és legjobb minőségben, tartós és hibátlan üzemben működjenek tulajdonosaiknál. Az alábbiakban megpróbálunk segítséget nyújtani, hiszen a legtöbb esetben a hibát egyszerűen, akár saját magunk is ki tudjuk javítani, időt és idegeskedést takarítva meg magunknak, nem beszélve telefonálásról, levelezésről, indokolatlan (és ezért költségekkel járó) szervizelésről.

Garanciális probléma bejelentése:

Az alábbi oldalon található űrlap kitöltésével jelentheted be garanciális ügyintézéssel kapcsolatos problémát:

Garanciális hibabejelentés

Termékek használata és beüzemelése

Kérjük, győződj meg arról, hogy az alábbi lépéseket elvégezted a készülék első beüzemelése előtt.

Használatban vétel esetén / első beüzemelés:
 1. Első használat előtt az akkumulátor 100%-os feltöltöttsége.
 2. Bizonyosodj meg arról, hogy a készülék használatához szükséges megfelelő applikáció le van-e töltve az okos telefonodra. Valamint, hogy a készülék és az okos telefon összekapcsolása sikeresen megtörtént.
 3. Ahhoz, hogy a pontosan mért adatokat megkaphasd, minden esetben szükség van biometrikus adatainak megadására az applikáción keresztül (pl.: magasság, súly, kor, nem stb.).

Amennyiben első használat után azt tapasztalod, hogy a készülék nem kapcsolódik vagy bontja a kapcsolatot az applikációval, az alábbi lépések nyújthatnak segítséget.

Folyamatos használat esetén:
 • Indítsd újra a készüléket!
 • Indítsd újra az okostelefont!
 • Telepítsd újra az applikációt!
 • Győződj meg arról, hogy a bluetooth be van kapcsolva okostelefonon!
 • Engedélyezd az összekapcsolást a készüléken és az okostelefonon egyaránt.
 • Ellenőrizd, hogy mindkét készülék akkumulátora elegendő töltöttséggel rendelkezik a bluetooth kapcsolat létrehozásához!

Fontos

Kérjük, hogy mielőtt terméket vissza kíván küldeni küldeni részünkre, a garanciális tájékoztató elolvasása után feltételenül vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy töltse ki a garanciális hibabejelentő űrlapot.

Garanciális jogok

Az általunk értékesített és kiszállított termékekre kellékszavatosságot, termékszavatosságot és jogszabályon alapuló jótállást vállal az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak és az alább kifejtettek szerint. Ezen túlmenően a termékek a gyártó által kiállított garanciával is rendelkeznek, így ezen jótállási igényedet az általunk kiállított számlával tudod érvényesíteni. A gyári garancia minden vásárlónkat (fogyasztókat és vállalkozásokat) egyaránt megilleti minden termék esetében, azonban az e körben tett korlátozások semmilyen módon nem korlátozzák a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényeid érvényesítését!

Gyári garancia

Mire nem érvényes a garancia?

 • Helytelen szállítás, tárolás
 • Erőszakos külső behatás, sérülés
 • IP védettségnek nem megfelelő használat
 • Túlfeszültség okozta rongálódás
 • Szakszerűtlen kezelés
 • Nedves környezetben való tárolás
 • Külső javítás, bővítés, átalakítás
 • Természetes elhasználódás

Termék cseréje és visszaküldése

Garancia érvényesítésed a legegyszerűbb módon történik: postai úton küldd vissza címünkre a terméket és mi 14 naptári napon belül kicseréljük és küldünk számodra egy ugyanolyat. Mielőtt visszaküldenéd a terméket, kérünk, hogy mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén garancia érvényesítési igényeddel!

Mi tartozik bele a garanciális cserébe?

A többi termékéhez hasonlóan munkatársaink ellenőrizni fogják a cserére visszavitt, sérült vagy meghibásodott készülékeket.

Az órák sérülései esetén

Garanciálisan az alábbi problémák esetén cseréli (vagy javítjuk) csak az általunk forgalmazott készülékek esetében:

 • szennyeződés a kijelző üvege mögött vagy pixelhiba;
 • a hátlap sérülései – de csak ha nincs nyoma feszegetésnek;
 • kicsapódott nedvesség a pulzusmérő lencséi mögött.

A garancián túli javítás az alábbi esetekben lehetséges, tehát ezekben az esetekben a javításnak meghatározott díja van:

 • a digitális korona gomb közepén a betét törött vagy hiányzik
 • extrém mértékben karcos vagy kopott, vagy átlyukadt gombok
 • repedések vagy szilánkos törések az óra üvegén (beleértve azok is, amelyek az óra belső részét is szabaddá teszik)
 • a hátlapi érzékelő szándékos feszegetése vagy az óraház sérülése
 • meghajlott vagy szétnyílt óraház (például felfújódott akku miatt)
 • hiányzó vagy eltávolított szíj rögzítő gomb/mechanizmus
 • a hátlap repedései

Garanciavesztéssel járó sérülések az alábbiak, ezeket nem javítjuk:

 • szétszedett eszköz vagy hiányzó alkatrészek
 • katasztrofális sérülés (darabokra tört vagy szándékosan megrongált készülékek)

A szíjak sérülései

Mint minden szíj, így az általunk forgalmazott órák szíjai esetén sincs garancia arra, hogy a bőr szíj nem nyúlik/hajlik meg kissé a csatnál, vagy hogy a sport szíj nem kopik-e fényesre, vagy fakul meg, illetve elszakad, eltörik (ami nem gyártási hibából ered). Ezek az idő során előreláthatóan bekövetkezhetnek, és így nem minősülnek garanciális hibának.

Szintén nem garanciális probléma, ha a bőrünk zsírossága vagy krémek, kozmetikai szerek lerakódik a bőr szíjon, ezzel elszíneződést vagy szemmel látható lerakódást eredményezve.

A fém szíjak esetén pedig a karcolódás és kopás szintén kívül esik a garanciális feltételeken.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a fenti garanciális feltételek kizárólag a gyári garanciára vonatkoznak. Ettől függetlenül biztosítjuk a számodra a téged jogszabálynál fogva megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogokat az alábbiak szerint.

Beázás, vízállóság

Minden termékünk specifikációjában feltüntetésre kerül az adott eszköz IP tanúsítánya és a vízállóság- ill. vízbemerítés és vízzel való érintkezés elleni védelem. Az eszközök csak ezek alapján használhatóak. Mivel a vízi tevékenység mértéke és a vízzel való érintkezés mértéke, ideje, mélysége és ennek való kitettsége utólag nem bizonyítható, így beázás és víz által okozott károsodás, meghibásodás nem tartozik a garancia kereteire.

Bővebben az IP védettségről:
https://rocketsmart.hu/tudastar/ip-vedettseg

Szállítás

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a garanciális ügyintézésre visszaküldött hibásnak vélt termékek bevizsgálása eredménytelen, azaz a jelzett hiba, vagy más jellegű meghibásodás illetve rendellenes működödés nem áll fent, úgy a termék és tartozékai visszaszállítási költsége Önt terheli.

Kellékszavatosság

Hibás teljesítésünk esetén a Rocket Smart webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztói szerződés esetében Ön az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárlóink – választásuk szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetnek: Kérhetnek javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül az általuk választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérhette (mivel azt nem tudtuk vállalni vagy annak megfelelően nem tudtunk eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak azonban nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Rocket Smart adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A vásárló közvetlenül a Rocket Smart-tal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Rocket Smart csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Rocket Smart nem köteles a vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztó – választása szerint – az előző “Kellékszavatosság” pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében a jelen pont szerinti jótállás a Rocket Smart minden 10.000 Ft eladási ár feletti információtechnikai készülék termékeire kiterjed.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a fogyasztónak történő átadásának a napja.

A Rocket Smart jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül is megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Rocket Smart (Rocketboy Kft.)
Postai cím: 1116 Budapest, Barázda u. 42.
E-mail: hello@rocketsmart.hu

Főmenü