Garancia

Az alábbiakban igyekszünk eligazodást nyújtani abban, hogy temékeinkkel kapcsolatban milyen garanciális feltételek vannak, hogyan tudod érvényesíteni a garanciát és segítséget nyújtani a garanciális ügyintézés során

Az oldalunk által forgalmazott minden termékre a hatályos törvényeknek, valamint a kereskedelmi szabályozásoknak megfelelő szavatosság- és jótállás vonatkozik.

Igyekszünk, hogy az általunk forgalmazott termékek a legmagasabb színvonalon és legjobb minőségben, tartós és hibátlan üzemben működjenek tulajdonosaiknál. Az alábbiakban megpróbálunk segítséget nyújtani, hiszen a legtöbb esetben a hibát egyszerűen, akár saját magunk is ki tudjuk javítani, időt és idegeskedést takarítva meg magunknak, nem beszélve telefonálásról, levelezésről, indokolatlan (és ezért költségekkel járó) szervizelésről.

Garanciális probléma bejelentése:

Az alábbi oldalon található űrlap kitöltésével jelentheted be garanciális ügyintézéssel kapcsolatos problémát:

Garanciális hibabejelentés

1) Termékek használata és beüzemelése

Kérjük, győződj meg arról, hogy az alábbi lépéseket elvégezted a készülék első beüzemelése előtt.

Használatban vétel esetén / első beüzemelés:
 1. Első használat előtt az akkumulátor 100%-os feltöltöttsége.
 2. Bizonyosodj meg arról, hogy a készülék használatához szükséges megfelelő applikáció le van-e töltve az okos telefonodra. Valamint, hogy a készülék és az okos telefon összekapcsolása sikeresen megtörtént.
 3. Ahhoz, hogy a pontosan mért adatokat megkaphasd, minden esetben szükség van biometrikus adatainak megadására az applikáción keresztül (pl.: magasság, súly, kor, nem stb.).

Amennyiben első használat után azt tapasztalod, hogy a készülék nem kapcsolódik vagy bontja a kapcsolatot az applikációval, az alábbi lépések nyújthatnak segítséget.

Folyamatos használat esetén:
 • Indítsd újra a készüléket!
 • Indítsd újra az okostelefont!
 • Telepítsd újra az applikációt!
 • Győződj meg arról, hogy a bluetooth be van kapcsolva okostelefonon!
 • Engedélyezd az összekapcsolást a készüléken és az okostelefonon egyaránt.
 • Ellenőrizd, hogy mindkét készülék akkumulátora elegendő töltöttséggel rendelkezik a bluetooth kapcsolat létrehozásához!

Fontos

Kérjük, hogy mielőtt terméket vissza kíván küldeni küldeni részünkre, a garanciális tájékoztató elolvasása után feltételenül vegye fel velünk a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy töltse ki a garanciális hibabejelentő űrlapot.

2) Garanciális jogok

Az általunk értékesített és kiszállított termékekre kellékszavatosságot, termékszavatosságot és jogszabályon alapuló jótállást vállal az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak és az alább kifejtettek szerint. Ezen túlmenően a termékek a gyártó által kiállított garanciával is rendelkeznek, így ezen jótállási igényedet az általunk kiállított számlával tudod érvényesíteni. A gyári garancia minden vásárlónkat (fogyasztókat és vállalkozásokat) egyaránt megilleti minden termék esetében, azonban az e körben tett korlátozások semmilyen módon nem korlátozzák a kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényeid érvényesítését!

3) Gyári garancia

Mire nem érvényes a garancia?

 • Helytelen szállítás, tárolás
 • Erőszakos külső behatás, sérülés
 • IP védettségnek nem megfelelő használat
 • Túlfeszültség okozta rongálódás
 • Szakszerűtlen kezelés
 • Nedves környezetben való tárolás
 • Külső javítás, bővítés, átalakítás
 • Természetes elhasználódás
 • Vízkár

4) Termék cseréje és visszaküldése

Garancia érvényesítésed a legegyszerűbb módon történik: postai úton küldd vissza címünkre a terméket és mi 14 naptári napon belül kicseréljük és küldünk számodra egy ugyanolyat. Mielőtt visszaküldenéd a terméket, kérünk, hogy mindenképpen vedd fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén garancia érvényesítési igényeddel!

4.1 Mi tartozik bele a garanciális cserébe?

A többi termékéhez hasonlóan munkatársaink ellenőrizni fogják a cserére visszavitt, sérült vagy meghibásodott készülékeket.

4.1.1 Az órák sérülései esetén

Garanciálisan az alábbi problémák esetén cseréli (vagy javítjuk) csak az általunk forgalmazott készülékek esetében:

 • szennyeződés a kijelző üvege mögött vagy pixelhiba;
 • a hátlap sérülései – de csak ha nincs nyoma feszegetésnek;
 • kicsapódott nedvesség a pulzusmérő lencséi mögött.

A garancián túli javítás az alábbi esetekben lehetséges, tehát ezekben az esetekben a javításnak meghatározott díja van:

 • a digitális korona gomb közepén a betét törött vagy hiányzik
 • extrém mértékben karcos vagy kopott, vagy átlyukadt gombok
 • repedések vagy szilánkos törések az óra üvegén (beleértve azok is, amelyek az óra belső részét is szabaddá teszik)
 • a hátlapi érzékelő szándékos feszegetése vagy az óraház sérülése
 • meghajlott vagy szétnyílt óraház (például felfújódott akku miatt)
 • hiányzó vagy eltávolított szíj rögzítő gomb/mechanizmus
 • a hátlap repedései
4.1.2 Garanciavesztéssel járó sérülések az alábbiak, ezeket nem javítjuk:
 • szétszedett eszköz vagy hiányzó alkatrészek
 • katasztrofális sérülés (darabokra tört vagy szándékosan megrongált készülékek)
 • Beázás-, víz- és vízbemerítés következtében okozott károsodás
4.1.3 A szíjak sérülései

Mint minden szíj, így az általunk forgalmazott órák szíjai esetén sincs garancia arra, hogy a bőr szíj nem nyúlik/hajlik meg kissé a csatnál, vagy hogy a sport szíj nem kopik-e fényesre, vagy fakul meg, illetve elszakad, eltörik (ami nem gyártási hibából ered). Ezek az idő során előreláthatóan bekövetkezhetnek, és így nem minősülnek garanciális hibának.

Szintén nem garanciális probléma, ha a bőrünk zsírossága vagy krémek, kozmetikai szerek lerakódik a bőr szíjon, ezzel elszíneződést vagy szemmel látható lerakódást eredményezve.

A fém szíjak esetén pedig a karcolódás és kopás szintén kívül esik a garanciális feltételeken.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a fenti garanciális feltételek kizárólag a gyári garanciára vonatkoznak. Ettől függetlenül biztosítjuk a számodra a téged jogszabálynál fogva megillető kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási jogokat az alábbiak szerint.

4.2 Beázás, vízállóság

Minden termékünk specifikációjában feltüntetésre kerül az adott eszköz IP tanúsítánya és a vízállóság- ill. vízbemerítés és vízzel való érintkezés elleni védelem. Az eszközök csak ezek alapján használhatóak. Mivel a vízi tevékenység és a vízzel való érintkezés mértéke, ideje, mélysége és ennek való kitettsége utólag nem bizonyítható, így beázás és víz által okozott károsodás, meghibásodás nem tartozik a garancia, termék- és kellékszavatosság kereteire.

Bővebben az IP védettségről:
https://rocketsmart.hu/tudastar/ip-vedettseg

4.3 Szállítás

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a garanciális ügyintézésre visszaküldött hibásnak vélt termékek bevizsgálása eredménytelen, azaz a jelzett hiba, vagy más jellegű meghibásodás illetve rendellenes működödés nem áll fent, úgy a termék és tartozékai visszaszállítási költsége Önt terheli.

5) Kellékszavatosság

Hibás teljesítésünk esetén a Rocket Smart webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a fogyasztó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a fogyasztó már nem tudja érvényesíteni.

Nem fogyasztói szerződés esetében Ön az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárlóink – választásuk szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetnek: Kérhetnek javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül az általuk választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a vásárló nem kérhette (mivel azt nem tudtuk vállalni vagy annak megfelelően nem tudtunk eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak azonban nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Rocket Smart adott okot.

A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

A vásárló közvetlenül a Rocket Smart-tal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Rocket Smart csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Rocket Smart nem köteles a vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

6) Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a fogyasztó – választása szerint – az előző „Kellékszavatosság” pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

7) Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy a rendelet értelmében a jelen pont szerinti jótállás a Rocket Smart minden 10.000 Ft eladási ár feletti információtechnikai készülék termékeire kiterjed.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a fogyasztónak történő átadásának a napja.

A Rocket Smart jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a vásárló kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az előző pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül is megilletik.

8) Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a vásárló az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: Rocket Smart Webáruház
Üzemeltető: Rocketboy Kft.
Postai cím: Rocketboy Kft. (MixPakk Raktár), 1116 Budapest, Barázda u. 42.
E-mail: garancia@rocketsmart.hu

Főmenü